Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Slovak Business Directory

Foundations

Asociácia pomoci postihnutým – APPA

Na medzi 9519/2A, 831 06 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)33 3813-499
Email: info@appa.sk
Web: appa.sk

Centrum pre filantropiu

Baštová 5, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5464-4682
Email: cpf@changenet.sk
Web: www.cpf.sk

Divé maky

Hany Meličkovej 1/H, 841 05 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 (0)2 5244-4074
Email: divemaky@divemaky.sk
Web: www.divemaky.sk

Dobrý anjel

Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Tel: +421 (0)915 822567
Email: dobak@dobryanjel.sk
Web: www.dobryanjel.sk

Karpatská nadácia

Letná 27, 040 01 Košice - Staré Mesto
Tel: +421 (0)55 6221-152
Email: info@karpatskanadacia.sk
Web: www.karpatskanadacia.sk

Komunitná nadácia Bratislava

Partizánska 2, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Email: knb@knb.sk
Web: www.knb.sk

Nadácia ADELI

Hlboká 45, 921 01 Piešťany
Tel: +421 (0)33 7915-929
Email: info@nadaciaadeli.sk
Web: www.nadaciaadeli.sk

Nadácia Allianz

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)905 287111
Email: nadacia@allianz.sk
Web: nadacia.allianzsp.sk

Nadácia Ekopolis

Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)48 4145-259
Email: ekopolis@ekopolis.sk
Web: www.ekopolis.sk

Nadácia EPH

Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)918 751297
Email: nadacia@nadaciaeph.sk
Web: www.nadaciaeph.sk
Pages: 1 | 2 | 3 | 4