Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Slovak Business Directory

Foundations

Asociácia pomoci postihnutým – APPA

Na medzi 9519/2A, 831 06 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)33 3813-499
Email: info@appa.sk
Web: appa.sk

Dobrý anjel

Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Tel: +421 (0)915 822567
Email: dobak@dobryanjel.sk
Web: www.dobryanjel.sk

Komunitná nadácia Bratislava

Partizánska 2, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Email: knb@knb.sk
Web: www.knb.sk

Nadácia ADELI

Hlboká 45, 921 01 Piešťany
Tel: +421 (0)33 7915-929
Email: info@nadaciaadeli.sk
Web: www.nadaciaadeli.sk

Nadácia Allianz

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)905 287111
Email: nadacia@allianz.sk
Web: nadacia.allianzsp.sk

Nadácia Ekopolis

Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)48 4145-259
Email: ekopolis@ekopolis.sk
Web: www.ekopolis.sk

Nadácia ESET

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 3224-4449
Email: nadacia@eset.sk
Web: www.nadaciaeset.sk

Nadácia Integra

Dobšinského 14, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5720-3517
Email: info@integra.sk
Web: www.integra.sk

Nadácia J&T

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Email: cabanova@nadaciajt.sk
Web: www.nadaciajt.sk

Nadácia Jednota COOP

Bajkalská 25, 821 07 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5823-3233
Email: nadacia@coop.sk
Web: www.coop.sk
Pages: 1 | 2 | 3