Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Slovak Business Directory

Foundations

Nadácia Jednota COOP

Bajkalská 25, 821 07 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5823-3233
Email: nadacia@coop.sk
Web: www.coop.sk

Nadácia KIA

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
Tel: +421 (0)904 970100
Email: info@nadaciakia.sk
Web: www.nadaciakia.sk

Nadácia O2

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)949 021655
Email: tereza.molnar@o2.sk
Web: www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia

Nadácia Orange

Metodova 8, 821 08 Bratislava - Nové Mesto
Email: info@nadaciaorange.sk
Web: www.nadaciaorange.sk

Nadácia Penta

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5778-8192
Email: toth@pentainvestments.com
Web: www.pentainvestments.com/sk/social-responsibility.aspx

Nadácia Pontis

Zelinárska 2, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5710-8111
Email: pontis@nadaciapontis.sk
Web: www.nadaciapontis.sk

Nadácia Poštovej banky

Dvorákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Email: nadacia@pabk.sk
Web: www.nadaciapostovejbanky.sk

Nadácia pre deti Slovenska

Heydukova 3, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5263-6471
Email: nds@nds.sk
Web: www.nds.sk

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Tomášikova 48, 832 73 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 4862-6318
Email: nadacia@slsp.sk
Web: www.nadaciaslsp.sk

Nadácia SPP

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)907 987981
Email: projekty@nadaciaspp.sk
Web: www.nadaciaspp.sk
Pages: 1 | 2 | 3