Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Slovak Business Directory

Water & Waste management

Kosit a.s.

Rastislavova 98, 043 46 Košice - Juh
Email: kosit@kosit.sk
Web: www.kosit.sk
CEO: Marián Christenko
Public relation: Slavomíra Brzová
Communication possible in:
English, German

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Tel: +421 (0)45 6945-111
Email: hovorca@svp.sk
Web: www.svp.sk
Director: Róbert Hok
Public relation: Marián Bocák
Communication possible in:
English, Slovak