Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Poradenské firmy - Financie a dane

Sahesa s.r.o.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4464-4188
Email: sahesa@sahesa.sk
Web: www.sahesa.sk
Generálny riaditeľ: Blažena Szabová
Externá komunikácia: Branislav Szabo
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

TPA AUDIT, s.r.o.

Blumental Offices II, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5735-1111
Email: office@tpa-group.sk
Web: www.tpa-group.sk
Managing Partner: Ivan Paule

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

VGD SLOVAKIA s.r.o.

Moskovská 13, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5920-1112
Email: info.bratislava@vgd.eu
Web: www.vgd.eu
Managing Partner: Bart Waterloos

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2 | 3