Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Mediálne a reklamné agentúry

JandL, marketing a reklama, s.r.o.

Štefánikova 6, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 6280-3407
Fax: +421 (0)2 6280-3406
Email: jandl@jandl.sk
Web: www.jandl.sk
Generálny riaditeľ: Ladislav Zdút

Komunikácia možná:
anglicky, čínsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky