Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Mediálne a reklamné agentúry

Wavemaker Slovakia

Karadžičova 8, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5788-0410
Fax: +421 (0)2 5788-0415
Email: info_sk@wmglobal.com
Web: www.wavemakerglobal.com
Konateľ: Ján Havelka

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

ZenithMedia s.r.o.

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 3215-3555
Email: dusan.viszt@zenithmedia.sk
Web: www.zenithmedia.sk
Generálny riaditeľ: Dušan Viszt
Externá komunikácia: Lenka Jesenáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, španielsky
Stránky: 1 | 2