Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Audítorské spoločnosti

LeitnerLeitner Audit SK s.r.o.

Staromestská 3, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5910-1800
Email: bratislava.office@leitnerleitner.sk
Web: www.leitnerleitner.sk
Partner: Anna Fábryová
Externá komunikácia: Katarína Uríková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Mazars

Europeum Business Center, Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5920-4700
Email: mazars@mazars.sk
Web: www.mazars.sk
Managing Partner: Mickael Compagnon
Externá komunikácia: Martina Jurčíková Pikulová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

Monarex Audit Consulting, s.r.o.

Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)915 391816
Email: pompura@monarex.sk
Web: www.monarex.sk/en
Managing Partner: Ladislav Pompura
Externá komunikácia: Janka Vodrážková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Twin City Business Centre A, Karadžičova 2, 815 32 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5935-0111
Email: sk_office_general@pwc.com
Web: www.pwc.com/sk
Managing Partner: Věra Výtvarová
Externá komunikácia: Mariana Butkovská
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.

Twin City Business Centre A, Karadžičova 2, 815 32 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5935-0111
Email: sk_office_general@pwc.com
Web: www.pwc.com/sk
Managing Partner: Christiana Serugová
Externá komunikácia: Mariana Butkovská
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Renaudit

Jasná 13, 949 01 Nitra
Tel: +421 (0)37 6550-281
Email: info@renaudit.sk
Web: www.renaudit.sk
Výkonný riaditeľ: Paulína Paramonová
Externá komunikácia: Paulína Paramonová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Rödl & Partner Audit, s.r.o.

Lazaretská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5720-0411
Email: bratislava@roedl.sk
Web: www.roedl.com/sk
Konateľ: Igor Palkovič
Externá komunikácia: Maroš Tóth
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Sahesa s.r.o.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4464-4188
Email: sahesa@sahesa.sk
Web: www.sahesa.sk
Generálny riaditeľ: Blažena Szabová
Externá komunikácia: Branislav Szabo
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

TPA AUDIT, s.r.o.

Blumental Offices II, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5735-1111
Email: office@tpa-group.sk
Web: www.tpa-group.sk
Managing Partner: Ivan Paule

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

VGD SLOVAKIA s.r.o.

Moskovská 13, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5920-1112
Email: info.bratislava@vgd.eu
Web: www.vgd.eu
Managing Partner: Bart Waterloos

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2