Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Automobilový priemysel

SAS Automotive s.r.o.

Opletalova 71, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
Tel: +421 (0)2 6929-3101
Email: drahoslava.durcova@faurecia.com
Web: www.sas-automotive.com
Generálny riaditeľ: Ondrej Fukna
Externá komunikácia: Drahoslava Ďurčová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o.

Cestárska 1, 010 01 Žilina
Tel: +421 (0)41 2240-121
Email: info@swhitech.cz
Web: www.swhitech.cz
Konateľ: Jin Ook Kim
Externá komunikácia: NA
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Volkswagen Slovakia, a.s.

Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava - Devínska Nová Ves
Tel: +421 (0)2 6964-1111
Email: komunikacia@volkswagen.sk
Web: www.volkswagen.sk
Predseda predstavenstva: Oliver Grünberg
Externá komunikácia: Lucia Kovarovič Makayová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

YURA Corporation Slovakia, s.r.o.

Púchovská cesta 413, 020 61 Lednické Rovne
Tel: +421 (0)424 307020
Email: praca.yura@centrum.sk
Web: www.yuracorp.co.kr
Konateľ: Namjin Choi
Externá komunikácia: Martina Galánková
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ZF Slovakia, a. s.

Strojárenská 2, 917 02 Trnava
Tel: +421 (0)33 5959-111
Email: info-ssl@zf.com
Web: www.zf.com/sk
Generálny riaditeľ: Peter Doll
Externá komunikácia: Petra Lužáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2