Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Banky

Tatra banka, a.s.

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5919-1000
Email: tatrabanka@tatrabanka.sk
Web: www.tatrabanka.sk
Generálny riaditeľ: Michal Liday
Externá komunikácia: Zuzana Žiaranová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Tel: +421 (0)2 4950-1111
Email: unitel@unicreditgroup.sk
Web: www.unicreditbank.sk
Riaditeľ: Miroslav Štrokendl
Externá komunikácia: Zuzana Ďuďáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)850 123000
Email: kontakt@vub.sk
Web: www.vub.sk
Generálny riaditeľ: Alexander Resch
Externá komunikácia: Martina Hrivnáková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2