Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Banky

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)850 123000
Email: kontakt@vub.sk
Web: www.vub.sk
Generálny riaditeľ: Alexander Resch
Externá komunikácia: Martina Hrivnáková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2