Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Centrá podnikových služieb

Lenovo (Slovakia) s.r.o.

Landererova 12, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 6868-8001
Email: balenovo_sk@lenovo.com
Web: www.lenovo.sk
Konateľ: David Reilly

Orange Business Services Slovakia s.r.o.

Metodova 8, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 3819-0610
Email: NA
Web: www.orange-business.com
Konateľ: Jens Peter Buhl

PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o.

Twin City Business Centre A, Karadžičova 2, 815 32 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5935-0111
Email: sk_office_general@pwc.com
Web: /www.pwc.com/sk/sk/kariera/centrum-zdielanych-sluzieb.html
Managing Partner: Todd Bradshaw
Externá komunikácia: Mariana Butkovská

Siemens s.r.o.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 (0)2 5968-1114
Email: kontakt.sk@siemens.com
Web: www.siemens.sk
Generálny riaditeľ: Vladimír Slezák
Externá komunikácia: Monika Orbanová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Tel: +421 (0)37 7760-111
Fax: +421 (0)37 7760-199
Email: office-gsc@uniqa.at
Web: www.uniqa-gsc.sk
Konateľ: Reinhard Böck, Thomas Brustbauer, Tibor Zalabai
Externá komunikácia: Martina Vnučková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2