Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Chemický a farmaceutický priemysel

MEROCO, a.s.

Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
Tel: +421 (0)918 341345
Email: meroco@meroco.sk
Web: www.meroco.sk
Predseda predstavenstva: Robert Spišák
Externá komunikácia: Martin Šácha
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Nexis Fibers a.s.

Chemlonská 1, 066 12 Humenné
Tel: +421 (0)57 7873-145
Email: infohum@nexis-fibers.com
Web: www.nexisfibers.com
Predseda predstavenstva: Ivo Bezloja
Externá komunikácia: Ján Kučeravý
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.

Lozorno 995, 900 55 Lozorno
Tel: +421 (0)2 6025-0112
Email: jan.figel@plasticomnium.com
Web: www.plasticomnium.com
Country manager: Tomasz Debski
Externá komunikácia: Ján Figeľ
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

SaarGummi Slovakia, s.r.o.

Gumárenská 397/21, 972 23 Dolné Vestenice
Tel: +421 (0)46 5118-100
Email: saargummisk@saargummi.sk
Web: www.saargummi.sk
Generálny riaditeľ: Jozef Tanečka
Externá komunikácia: Marcela Kořínková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4055-1111
Fax: +421 (0)2 5859-9759
Email: info@slovnaft.sk
Web: www.slovnaft.sk
Generálny riaditeľ: Oszkár Világi
Externá komunikácia: Anton Molnár
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2