Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Elektronické médiá

Fun rádio

Leškova 5, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5778-7111
Fax: +421 (0)2 5778-7110
Email: info@funradio.sk
Web: www.funradio.sk
Generálny riaditeľ: Rastislav Dutka
Externá komunikácia: Dana Tureničová

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

JOJ Group

Brečtanová 1, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)900 112612
Email: marketing@joj.sk
Web: www.joj.sk
Generálny riaditeľ: Marcel Grega
Externá komunikácia: Miroslava Klempová

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Rádio Expres

Vrútocká 48, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5930-8900
Fax: +421 (0)2 5930-8991
Email: expres@expres.sk
Web: www.expres.sk
Generálny riaditeľ: Ivan Antala
Externá komunikácia: Igor Guttler

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Televízia Markíza

Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
Tel: +421 (0)2 6827-4111
Email: markiza@markiza.sk
Web: www.markiza.sk
Generálny riaditeľ: Matthias Settele
Externá komunikácia: Michal Borec

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.