Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Elektrotechnický priemysel

Vertiv Slovakia, a. s.

Piešťanská 1202, 915 28 Nové Mesto nad Váhom
Tel: +421 (0)32 7700-110
Email: info@vertivco.com
Web: www.vertiv.com
Generálny riaditeľ: Rastislav Jasenovský
Externá komunikácia: Juraj Sekera
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Visteon Electronics Slovakia s. r. o.

Námestovo 1088, 029 01 Námestovo
Tel: +421 (0)43 5515-301
Email: petra.sedlarova@visteon.com
Web: www.visteon.com
Riaditeľ: Alexander Moskvin
Externá komunikácia: Petra Sedlárová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Whirlpool Slovakia spol. s r.o.

Hlavná 5039/1A, 058 01 Poprad
Tel: +421 (0)52 7123-377
Email: tatiana_vilimova@whirlpool.com
Web: www.whirlpoolpoprad.sk
Konateľ: Michal Major
Externá komunikácia: Tatiana Vilimová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ZKW Slovakia s.r.o.

Bedzianska cesta 679/375, 956 31 Krušovce
Tel: +421 (0)38 7466-308
Email: office@zkw.sk
Web: www.zkw-group.com/sk
Riaditeľ: Franz Nigitz
Externá komunikácia: Oliver Schubert
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2