Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Golfové ihriská

Golfový rezort Black Stork a hotel International****

Tatranská 754, 059 52 Veľká Lomnica
Tel: +421 (0)52 4661-111
Fax: +421 (0)52 4661-112
Email: international@golfinter.sk
Web: www.golftatry.sk
Generálny riaditeľ: Sylvia Hrušková

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, slovensky

Hotel International ****

Tatranská 754, 059 52 Veľká Lomnica
Tel: +421 (0)52 4661-111
Fax: +421 (0)52 4661-112
Email: international@golfinter.sk
Web: www.international.sk
Generálny riaditeľ: Sylvia Hrušková
Externá komunikácia: Danka Velecká
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, slovensky