Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Hardvér alebo telekomunikačné vybavenie

ABC Data s.r.o.

Palisády 33, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3214-4592
Fax: +421 (0)2 3214-4592
Email: sales.sk@abcdata.eu
Web: www.abcdata.sk
Generálny riaditeľ: Milan Krajči
Externá komunikácia: Jana Křístková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ASUS COMPUTER Czech republic s.r.o., organizačná zložka

Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava - Ružinov
Email: slovakia@asus.com
Web: www.asus.com
Country manager: NA

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

AT Computer, s.r.o.

Framborská 253, 010 01 Žilina
Tel: +421 (0)41 5092-051
Email: obchod@atcomp.sk
Web: www.atcomp.sk
Generálny riaditeľ: Aleš Kilnar

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

DATALAN, a.s.

Krasovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5025-7777
Fax: +421 (0)2 5025-7700
Email: info@datalan.sk
Web: www.datalan.sk
Generálny riaditeľ: Marek Paščák
Externá komunikácia: Ivana Dorozlo
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Dell s.r.o.

Fazuľová 7, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5750-8040
Fax: +421 (0)2 5750-8851
Email: NA
Web: www.dell.com
Generálny riaditeľ: Stephen Caulfield
Externá komunikácia: Tatiana Šurinová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

iStyle s.r.o.

Prievozská 4B, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)948 128120
Email: iobchod@istyle.sk
Web: www.istyle.sk
Konateľ: Vít Goluch
Externá komunikácia: Kristína Peťková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

PosAm, spol. s r.o.

Bajkalská 28, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4923-9111
Email: posam@posam.sk
Web: www.posam.sk
Generálny riaditeľ: Marián Marek
Externá komunikácia: Michal Bróska
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka

Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava - Ružinov
Email: info.sk@samsung.com
Web: www.samsung.com/sk
Riaditeľ: Seung Joo Shin

Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, slovensky

SOITRON, s.r.o.

Plynárenská 5, 829 75 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5822-4111
Fax: +421 (0)2 5822-4520
Email: info@soitron.sk
Web: www.soitron.com
Výkonný riaditeľ: Ondrej Smolár
Externá komunikácia: Martina Hummelová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

SWS Distribution, a.s.

Studená 5, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4820-0500
Fax: +421 (0)2 4820-0599
Email: sales@swsd.sk
Web: www.swsd.sk
Predseda predstavenstva: Jana Acechovská

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2