Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Hotely na Slovensku - Štvorhviezdičkové

Hotel Barónka ****

Mudrochova 2, 835 27 Bratislava - Rača
Tel: +421 (0)2 4487-2324
Email: recepcia@hotelbaronka.sk
Web: www.hotelbaronka.sk
Konateľ: Tatiana Mäsiarová
Externá komunikácia: Natália Brhlíková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

HOTEL BRATISLAVA****

Seberíniho 9, 821 03 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2060-6100
Email: hotelbratislava@hotelbratislava.sk
Web: www.hotelbratislava.sk
Generálny riaditeľ: Róbert Ďurica

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, slovensky, taliansky

Hotel CROCUS Štrbské Pleso, a.s.

Szentiványho 4078/11, 059 85 Štrba
Tel: +421 (0)940 646464
Fax: +421 (0)52 7117-000
Email: recepcia@hotel-crocus.sk
Web: www.hotel-crocus.eu
Generálny riaditeľ: Rybnikár

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Hotel Danubia Gate ****

Dunajská 26, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2066-5500
Fax: +421 (0)2 2066-5500
Email: hotel@danubiagate.sk
Web: www.danubiagate.sk
Výkonný riaditeľ: Miroslav Kožuch
Externá komunikácia: Erik Marcinkó
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Hotel Devín ****

Riečna 4, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5998-5111
Fax: +421 (0)2 5998-5857
Email: reservations@hoteldevin.sk
Web: www.hoteldevin.sk
Generálny riaditeľ: Tomáš Ondrčka
Externá komunikácia: Daniel Kulla
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Hotel Elizabeth ****

Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
Tel: +421 (0)32 6506-213
Fax: +421 (0)32 6506-213
Email: recepcia@hotelelizabeth.sk
Web: www.hotelelizabeth.sk
Riaditeľ: Dušan Hruza
Externá komunikácia: Erik Donko
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Hotel International ****

Tatranská 754, 059 52 Veľká Lomnica
Tel: +421 (0)52 4661-111
Fax: +421 (0)52 4661-112
Email: international@golfinter.sk
Web: www.international.sk
Generálny riaditeľ: Sylvia Hrušková
Externá komunikácia: Danka Velecká
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, slovensky

Hotel Majolika ****

Súkenícka 41, 900 01 Modra
Tel: +421 (0)905 602617
Email: recepcia@hotelmajolika.sk
Web: www.hotelmajolika.sk
Riaditeľ: Štefan Gregorička

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Hotel Panorama ****

Nádražná ulica 1902/12, 914 51 Trenčianske Teplice
Tel: +421 (0)32 6551-155
Email: management@hoteltrenciansketeplice.sk
Web: www.hoteltrenciansketeplice.sk
Konateľ: Marta Mišíková

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Hotel Partizán ****

Bystrá 108 - Tále, 977 01 Bystrá
Tel: +421 (0)48 6308-813
Fax: +421 (0)48 6308-823
Email: partizan@partizan.sk
Web: www.partizan.sk
Generálny riaditeľ: Michal Kič
Externá komunikácia: Michaela Ťažká Ološtiaková
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky
Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5