Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Hotely v Bratislave

HOTEL BRATISLAVA****

Seberíniho 9, 821 03 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2060-6100
Email: hotelbratislava@hotelbratislava.sk
Web: www.hotelbratislava.sk
Generálny riaditeľ: Róbert Ďurica

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, slovensky, taliansky

Hotel Danubia Gate ****

Dunajská 26, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2066-5500
Fax: +421 (0)2 2066-5500
Email: hotel@danubiagate.sk
Web: www.danubiagate.sk
Výkonný riaditeľ: Miroslav Kožuch
Externá komunikácia: Erik Marcinkó
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Hotel Devín ****

Riečna 4, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5998-5111
Fax: +421 (0)2 5998-5857
Email: reservations@hoteldevin.sk
Web: www.hoteldevin.sk
Generálny riaditeľ: Tomáš Ondrčka
Externá komunikácia: Daniel Kulla
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Hotel Majolika ****

Súkenícka 41, 900 01 Modra
Tel: +421 (0)905 602617
Email: recepcia@hotelmajolika.sk
Web: www.hotelmajolika.sk
Riaditeľ: Štefan Gregorička

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Hotel pod Lipou Resort ****

Harmónia 3018, 900 01 Modra
Email: info@hotelpodlipou.sk
Web: www.hotelpodlipou.sk
Konateľ: Silvia Matejová

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Hotel Saffron****

Radlinského 27, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2129-9301
Email: rezervacia@hotelsaffron.sk
Web: www.hotelsaffron.sk
Konateľ: xy
Externá komunikácia: Katarína Brnková
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Hotel Tatra****

Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5927-2111
Email: sales@hoteltatra.sk
Web: www.hoteltatra.sk
Generálny riaditeľ: Ivana Pechová
Externá komunikácia: Michaela Poláková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Hotel Zochova chata ****

Piesok 415/B7, 900 01 Modra
Tel: +421 (0)33 2633-300
Fax: +421 (0)33 2633-309
Email: recepcia@hzch.sk
Web: www.hotelzochovachata.sk
Predseda predstavenstva: Peter Macháč
Externá komunikácia: Nenad Smilajkov
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Lindner Hotel Gallery Central Bratislava ****

Metodova 4, 821 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3993-0000
Email: info.bratislava@lindnerhotels.com
Web: www.lindnerhotels.com
Riaditeľ: Andreas Knab
Externá komunikácia: Konstantin Tušjak
Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

LOFT hotel Bratislava ****

Štefánikova 4, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5751-1000
Fax: +421 (0)2 5751-1001
Email: reservation@lofthotel.sk
Web: www.lofthotel.sk
Riaditeľ: Zuzana Gánóczy
Externá komunikácia: Zuzana Gánóczy
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2 | 3