Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Mediálne a reklamné agentúry

MullenLowe GGK, s.r.o.

Mlynské Luhy 86/A, 821 05 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5920-7611
Fax: +421 (0)2 5920-7677
Email: info@mlggk.sk
Web: www.mullenloweggk.sk
Konateľ: Marek Pajtáš

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

MUW Saatchi & Saatchi, spol. s.r.o.

Prešernova 4, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 6720-2410
Fax: +421 (0)2 6720-2410
Email: info@muw.saatchi.sk
Web: www.muw.saatchi.sk
Konateľ: Rastislav Uličný
Externá komunikácia: Róbert Weber
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Neopublic s.r.o.

Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 3307-0511
Fax: +421 (0)2 3307-0522
Email: info@neo.sk
Web: www.neopublic.sk
Managing Partner: Štefan Vadocz
Externá komunikácia: Štefan Vadocz
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

OMD Slovakia, s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5980-0201
Fax: +421 (0)2 5980-0205
Email: slovakia@omd.com
Web: www.omd.com
Generálny riaditeľ: Jozef Keresteš
Externá komunikácia: Jozef Keresteš
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Omnicom Media Group, s.r.o.

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5980-0201
Fax: +421 (0)2 5980-0205
Email: simona.silosova@omnicommediagroup.com
Web: www.omnicommediagroup.com
Generálny riaditeľ: Marcela Kršková Podoláková
Externá komunikácia: Marcela Kršková Podoláková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Panmedia Western, s.r.o.

Mlynské Luhy 86A, 821 05 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5920-7611
Fax: +421 (0)2 5920-7677
Email: panmedia@panmedia.sk
Web: www.panmedia.sk
Konateľ: Katarína Štefániková
Externá komunikácia: František Hurný
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

PHD, s.r.o.

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5980-0201
Fax: +421 (0)2 5980-0205
Email: office.slovakia@phdnetwork.com
Web: www.phdmedia.com
Generálny riaditeľ: Jana Babjáková
Externá komunikácia: Jana Babjáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Progress Promotion Bratislava, s.r.o.

Pri šajbách 7, 831 06 Bratislava - Rača
Tel: +421 (0)2 4920-7311
Email: office@propro.sk
Web: www.progresspromotion.sk
Generálny riaditeľ: Vojtech Miklós
Externá komunikácia: Vladimír Valkovič
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Respect APP s.r.o.

Klariská 7, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5464-8894
Fax: +421 (0)2 5464-8894
Email: mail@respectapp.com
Web: www.respectapp.com
Generálny riaditeľ: Marcela Udičová Ondrej Štefánik

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Snowball Communications, s.r.o.

Lichardova 1/A, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5465-5311
Email: agency@snowball.sk
Web: www.snowball.sk
Managing Partner: Dagmar Cvečková

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2 | 3