Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Ministerstvá

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2092-8149
Email: vicepremierka@vicepremier.gov.sk
Web: www.mirri.gov.sk
Veronika Remišová
Externá komunikácia: Michal Dyttert
Stránky: 1 | 2