Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Nadácie

Férová Nadácia O2

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)949 021655
Email: tereza.molnar@o2.sk
Web: www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia

Nadácia Penta

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5778-8192
Email: toth@pentainvestments.com
Web: www.pentainvestments.com/sk/social-responsibility.aspx

Nadácia ZSE

Čulenova 6, 816 47 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)907 718093
Email: info@nadaciazse.sk
Web: www.nadaciazse.sk