Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Obchodné komory

Slovensko - rakúska obchodná komora

Kutlíková 17, P.O. BOX 228, 814 99 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 6353-6787
Email: sohk@sohk.sk
Web: www.sohk.sk
Prezident: Mária Berithová

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Švajčiarsko - slovenská obchodná komora

Michalská 12, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)903 476538
Email: hssr@hssr.sk
Web: www.hssr.sk
Prezident: Zsolt Kajtor
Externá komunikácia: Danica Brendzová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Švédska obchodná komora v SR

Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)917 750884
Email: swedcham@sweden.sk
Web: www.sweden.sk
Predseda predstavenstva: Jan Norrman
Externá komunikácia: Michaela Bezecná
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Taliansko - Slovenská obchodná komora

Michalská 7, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)948 899880
Email: info@camit.sk
Web: www.camit.sk
Generálny riaditeľ: Giorgio Dovigi

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Stránky: 1 | 2