Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Pivovary

Heineken Slovensko, a.s.

Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo
Tel: +421 (0)2 4927-1600
Fax: +421 (0)2 4927-1651
Email: ba.recepcia@heineken.com
Web: www.heinekenslovensko.sk
Generálny riaditeľ: Rene Kruijt
Externá komunikácia: Helena Windisch
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.