Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Poisťovne

Union poisťovňa, a. s.

Karadžičova 10, 813 60 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)907 466759
Email: union@union.sk
Web: www.union.sk
Generálny riaditeľ: Michal Špaňár
Externá komunikácia: Beáta Dupaľová Ksenzsighová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Krasovského 15, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5788-3211
Email: poistovna@uniqa.sk
Web: www.uniqa.sk
Generálny riaditeľ: Martin Žáček
Externá komunikácia: Silvia Vlasková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Karadžičova 17, 825 22 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)850 606060
Email: infopoistovna@wuestenrot.sk
Web: www.wuestenrot.sk
Predseda predstavenstva: Christian Sollinger
Externá komunikácia: Tomáš Ferenčák
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2