Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Poradenské firmy - ľudský kapitál

KINGFISHER Executive Search, s. r. o.

Pribinova 4, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3810-1819
Email: go.kingfisherexecutive.com
Web: kingfisherexecutive.com
Managing Partner: Radomír Mako

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Libellius, s.r.o.

Hattalova 19, 831 03 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)918 700041
Email: info@libellius.com
Web: www.libellius.com
Generálny riaditeľ: Martin Chinoracký
Externá komunikácia: Michaela Konečná
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Maxman Consultants, s.r.o.

Gajova 4, P.O. Box 5, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5263-1515
Email: info@maxman-consultants.com
Web: www.maxman-consultants.com
Generálny riaditeľ: Lukáš Bakoš
Externá komunikácia: Tomáš Hőrik
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

MENITY GROUP

Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5939-6263
Email: bratislava@menity-group.com
Web: www.menity-group.com
Partner: Peter Nemčok

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Mercuri International, s.r.o.

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 (0)905 358666
Fax: +421 (0)2 4446-2677
Email: mercuri@mercuri.sk
Web: www.mercuri.sk
Generálny riaditeľ: Radoslav Simon
Externá komunikácia: Blažena Simonová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

SLÁVIK & STELL s. r. o.

Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)903 556237
Email: slavik@slavikandstell.com
Web: www.slavikandstell.com
Managing Partner: Dalibor Slávik
Externá komunikácia: Dalibor Slávik
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Trenkwalder, a.s.

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5710-8304
Email: infoslovakia@trenkwalder.com
Web: sk.trenkwalder.com
Generálny riaditeľ: Michal Veselý
Externá komunikácia: Tereza Mačalíková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

TRIGON Consulting s.r.o.

Majerská cesta 32, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)915 815732
Email: trigon@trigon-consulting.sk
Web: www.trigon-consulting.sk
Managing Partner: Miroslav Lichý
Externá komunikácia: Miroslav Lichý
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, rusky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Stránky: 1 | 2