Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Poradenské firmy - ľudský kapitál

HIC Slovakia, s.r.o.

Bratislavská 51, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
Tel: +421 (0)911 401774
Email: office@hic.sk
Web: www.hic.sk
Generálny riaditeľ: Reinhold Hofmann

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

HRman, s.r.o.

Piaristická 2, 949 01 Nitra
Tel: +421 (0)37 6558-888
Email: hrman@hrman.sk
Web: www.hrman.sk
Riaditeľ: Pavel Uhrinčať

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Human Dynamic Europe

Dobšinského 14, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)948 844966
Email: sk.office@humandynamic.sk
Web: www.humandynamic.sk
Generálny riaditeľ: Miriam Lachová
Externá komunikácia: Katarína Bogáňová
Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, chorvátsky, maďarsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Jenewein Group

Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5443-6001
Fax: +421 (0)2 5443-6001
Email: bratislava@jeneweingroup.com
Web: www.jeneweingroup.com
Generálny riaditeľ: Martin Krekáč
Externá komunikácia: Jana Hyžová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

KINGFISHER Executive Search, s. r. o.

Pribinova 4, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3810-1819
Email: go.kingfisherexecutive.com
Web: kingfisherexecutive.com
Managing Partner: Radomír Mako

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Libellius, s.r.o.

Hattalova 19, 831 03 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)918 700041
Email: info@libellius.com
Web: www.libellius.com
Managing Partner: Martin Chinoracký
Externá komunikácia: Ivana Dolinská
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Maxman Consultants, s.r.o.

Gajova 4, P.O. Box 5, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5263-1515
Email: info@maxman-consultants.com
Web: www.maxman-consultants.com
Managing Partner: Lukáš Bakoš
Externá komunikácia: Peter Bališ
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

MENITY GROUP

Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5939-6263
Email: bratislava@menity-group.com
Web: www.menity-group.com
Partner: Peter Nemčok

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Mercuri International, s.r.o.

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 (0)2 4446-2674
Fax: +421 (0)2 4446-2677
Email: mercuri@mercuri.sk
Web: www.mercuri.sk
Generálny riaditeľ: Radoslav Simon
Externá komunikácia: Blažena Simonová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

SLÁVIK & STELL s. r. o.

Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)903 556237
Email: slavik@slavikandstell.com
Web: www.slavikandstell.com
Managing Partner: Dalibor Slávik
Externá komunikácia: Dalibor Slávik
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Stránky: 1 | 2 | 3