Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Poradenské firmy - ľudský kapitál

Trenkwalder, a.s.

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5710-8304
Email: infoslovakia@trenkwalder.com
Web: sk.trenkwalder.com
Generálny riaditeľ: Michal Veselý
Externá komunikácia: Martin Sokol
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

TRIGON Consulting s.r.o.

Majerská cesta 32, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)915 815732
Email: trigon@trigon-consulting.sk
Web: www.trigon-consulting.sk
Managing Partner: Miroslav Lichý
Externá komunikácia: Miroslav Lichý
Komunikácia možná:
anglicky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Stránky: 1 | 2 | 3