Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Právnické kancelárie

BEATOW PARTNERS s. r. o.

Panenská 23, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5273-1235
Fax: +421 (0)2 5273-3329
Email: info@beatow.com
Web: www.beatow.com
Partner: Peter Mikletič, Oliver Weber

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Cintorínska 7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5788-0088
Email: info.sk@bnt.eu
Web: www.bnt.eu
Partner: Margareta Sovova

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o.

Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)48 4143-534
Fax: +421 (0)48 4143-533
Email: office@bolospartners.sk
Web: www.bolospartners.sk
Managing Partner: Matúš Boľoš

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

bpv Braun Partners s.r.o., o.z.

Europeum BC, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3388-8880
Fax: +421 (0)2 2091-0844
Email: bratislava@bpv-bp.com
Web: www.bpv-bp.com
Partner: Igor Augustinič

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o.

Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
Tel: +421 (0)43 5320-399
Email: info@bukna.eu
Web: www.bukna.eu
Konateľ: Ondrej Bukna

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.

Staromestská 3, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5441-4441
Fax: +421 (0)2 5443-4598
Email: office@cechova.sk
Web: www.cechova.sk
Managing Partner: Katarína Čechová

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Černejová & Hrbek, s.r.o.

Kýčerského 7, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5244-4019
Fax: +421 (0)2 5244-2650
Email: chplaw@chplaw.sk
Web: www.chplaw.sk
Partner: Alena Černejová

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Zochova 6-8, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5564-3365
Fax: +421 (0)2 5564-3361
Email: office@clscp.sk
Web: www.clscp.sk
Managing Partner: Peter Čavojský

Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, francúzsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

CREDIS Law s.r.o.

Radlinského 2, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5263-3161
Email: officej@credislaw.sk
Web: www.credislaw.sk
Partner: Daniel Grigeľ

Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Deloitte Legal s. r. o., advokátska kancelária

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5824-9111
Email: deloitteSK@deloitteCE.com
Web: www2.deloitte.com/sk/sk/sluzby/deloitte-legal.html?icid=top_deloitte-legal
Partner: Dagmar Yoder

Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8