Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Právnické kancelárie

Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka

Sky Park Offices, Bottova 2A, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2066-0111
Fax: +421 (0)2 2066-0999
Email: bratislava@dentons.com
Web: www.dentons.com
Managing Partner: Peter Kubina

Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

DETVAI LUDIK MALY | DLMU

Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5292-3628
Fax: +421 (0)2 5292-6002
Email: office@dlmulegal.sk
Web: www.dlmu.sk
Partner: Štefan Detvai, Jakub Malý, Andrea Šupáková, Juraj Gabriško

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Ernst & Young Law s. r. o.

Žižkova 9, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3333-9111
Email: ey@sk.ey.com
Web: www.ey.com/sk/en/services/tax/law
Partner: Tatiana Knošková

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3278-6411
Fax: +421 (0)2 3278-6441
Email: bratislava@eversheds-sutherland.sk
Web: www.eversheds-sutherland.sk
Partner: Bernhard Hager

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

FALATH & PARTNERS

Eurovea City, Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)905 866438
Email: falath@jflegal.sk
Web: jflegal.sk
Managing Partner: Ján Falath

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, taliansky

G. Lehnert, k.s.

Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5980-0411
Fax: +421 (0)2 5980-0400
Email: lehnert@lehnert.sk
Web: www.lehnert.sk
Managing Partner: Ján Ondruš

Komunikácia možná:
anglicky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

GARAJ & Partners s.r.o.

Jozefská 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2071-0023
Email: marian.garaj@garajpartners.sk
Web: www.garajpartners.sk
Partner: Marian Garaj

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

GHS Legal, s.r.o.

Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2072-8150
Email: office@ghslegal.sk
Web: www.ghslegal.sk
Konateľ: Pavol Horňák

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.

Kováčska 53, 040 01 Košice - Staré Mesto
Tel: +421 (0)55 6254-096
Email: graban@graban.sk
Web: www.graban.sk
Partner: Adrián Graban

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky, taliansky

HADBÁBNY & spol., advokátska kancelária, s. r. o.

Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
Email: office@hadbabny.sk
Web: www.hadbabny.sk
Konateľ: Emil Hadbábny

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky, taliansky
Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8