Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Právnické kancelárie

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Centrum Zuckermandel, Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3211-3900
Fax: +421 (0)2 3211-3901
Email: office@havelpartners.sk
Web: www.havelpartners.sk
Konateľ: Jaroslav Havel

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Highgate Law & Tax, s.r.o.

Grösslingová 5, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)907 768793
Email: tomas.demo@highgate.sk
Web: www.highgate.sk
Managing Partner: Tomáš Demo

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Hillbridges, s.r.o.

Sedlárska 1, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3219-1111
Fax: +421 (0)2 3214-4888
Email: hillbridges@hillbridges.com
Web: www.hillbridges.com
Partner: Zuzana Čuvala Bartošovičová, Zora Mistríková, Miroslav Trenčan

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

HKV Law Firm s.r.o.

Poštová 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5441-0160
Email: office@hkv.sk
Web: www.hkv.sk
Partner: Lukáš Michálik

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

HMG LEGAL, s.r.o.

Červeňova 14, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5752-7700
Fax: +421 (0)2 5752-7777
Email: hmg@hmg.sk
Web: www.hmg.sk
Konateľ: Ján Gajan

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

HRONČEK & PARTNERS, s. r. o.

Kálov 1, 010 01 Žilina
Tel: +421 (0)908 602017
Email: info@legalfirm.sk
Web: legalfirm.sk
Managing Partner: Róbert Hronček

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, španielsky

IURISTICO s. r. o.

Cimborkova 13, 040 01 Košice - Sever
Tel: +421 (0)55 6256-530
Email: office@iuristico.eu
Web: www.iuristico.eu
Konateľ: Ivan Ivančo

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, slovensky

ius aegis s. r. o.

Nedbalova 12, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2075-7409
Email: office@iusaegis.sk
Web: www.iusaegis.sk
Managing Partner: Radoslav Zigo

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Kinstellar, s. r. o.

Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5929-1111
Fax: +421 (0)2 5929-1210
Email: bratislavareception@kinstellar.com
Web: www.kinstellar.com
Managing Partner: Patrik Bolf

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

KPMG Legal s.r.o.

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5998-4111
Fax: +421 (0)2 5998-4333
Email: mdzuroska@kpmg.sk
Web: www.kpmg.sk
Konateľ: Marian Dzuroška

Komunikácia možná:
anglicky, rusky, slovensky
Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8