Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Právnické kancelárie

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5930-8061
Fax: +421 (0)2 5441-403
Email: office@lansky.sk
Web: www.lansky.sk
Managing Partner: Martin Jacko

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.

Mlynské Nivy 16, 821 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5830-3030
Fax: +421 (0)2 5830-3000
Email: racz@lt-ak.sk
Web: NA
Partner: Peter Malovec

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

LawService, s.r.o.

Stráž 223, 960 01 Zvolen
Tel: +421 (0)45 5240-200
Email: kancelaria@lawservice.sk
Web: www.lawservice.sk
Konateľ: Pavol Konečný

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

LEXIA advokátska kancelária s. r. o.

Zámocká 3, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)918 537768
Email: office@lexia.sk
Web: www.lexia.sk
Managing Partner: Katarína Bieliková

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Majerník & Miháliková, s. r. o.

Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2091-0550
Fax: +421 (0)2 2091-0549
Email: office@mmlaw.sk
Web: www.mmlaw.sk
Managing Partner: Katarína Miháliková, Andrej Majerník

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.

Budatínska 12, 851 06 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 6381-0093
Email: info@skpatent.sk
Web: www.skpatent.sk
Konateľ: Zuzana Majlingová

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.

Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3211-3031
Email: office@actlegal-mph.com
Web: www.mph-advocates.com
Konateľ: Milan Malata, Róbert Pružinský, Vincent Hegedüš, Jana Alušíková

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

MAPLE & FISH s.r.o.

Dunajska 15/A, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5710-2777
Fax: +421 (0)2 5710-2711
Email: info@maplefish.sk
Web: www.maplefish.sk
Partner: Viliam Karas

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Martin Pavle s. r. o.

Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3231-0525
Email: office@martinpavle.sk
Web: www.martinpavle.sk
Managing Partner: Martin Pavle

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Masnyk Legal s.r.o.

Ťahanovské riadky 25, 040 01 Košice - Sever
Tel: +421 (0)55 7287-274
Email: office@masnyklegal.sk
Web: www.masnyklegal.sk
Managing Partner: Rastislav Masnyk

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, portugalsky, rusky, slovensky, taliansky
Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8