Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Právnické kancelárie

MCGA legal, s.r.o.

Partizánska 2, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5464-1851
Email: recepcia@mcga.sk
Web: www.mcga.sk
Managing Partner: Branislav Juráš

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

MENKE LEGAL s.r.o.

Gorkého 3, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)221 291410
Fax: +421 (0)220 910845
Email: office@menke-legal.com
Web: www.menke-legal.com
Managing Partner: Lucia Menke

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.

Lazaretská 2333/12, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2092-1210
Email: office@nitschneider.com
Web: www.nitschneider.com
Managing Partner: Dušan Nitschneider

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Noerr s.r.o.

Palisády 29/A, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5910-1010
Fax: +421 (0)2 5910-1011
Email: recepciaba@noerr.com
Web: www.noerr.com
Managing Partner: Pavol Rak

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o.

Františkánska 5, 040 01 Košice - Staré Mesto
Tel: +421 (0)55 7275-225
Fax: +421 (0)55 7275-113
Email: jnovicky@aknovicky.cz
Web: www.aknovicky.cz
Konateľ: Jaroslav Novický

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Paul Q

Karadžičova 2, Twin City, Blok A, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5828-2828
Email: office@paulqlaw.com
Web: www.paulqlaw.com
Managing Partner: Pavol Blahušiak

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka

Kapitulská 18/A, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5441-8700
Email: lesko@peterkapartners.sk
Web: www.peterkapartners.com
Partner: Ľubomír Leško

Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

POLÁČEK & PARTNERS s.r.o.

Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3260-9452
Email: office@polacekpartners.sk
Web: www.polacekpartners.sk
Managing Partner: Pavol Poláček

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, rusky, slovensky

PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o.

Twin City Business Centre A, Karadžičova 2, 815 32 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5935-0111
Fax: +421 (0)2 5935-0222
Email: office.general@sk.pwc.com
Web: www.pwc.com/sk
Konateľ: Gabriela Kubicová

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

PRK Partners s.r.o.

Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3233-3232
Fax: +421 (0)2 3233-3222
Email: bratislava@prkpartners.com
Web: www.prkpartners.com
Partner: Martin Kříž

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8