Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Právnické kancelárie

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.

Panenská 6, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5263-2804
Fax: +421 (0)2 5263-2677
Email: bratislava@taylorwessing.com
Web: www.taylorwessing.com
Managing Partner: Andrej Leontiev

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

TSS_TEST

Lazaretská 12, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5923-3330
Email: spectator@spectator.sk
Web: www.spectator.sk
Konateľ: Ján Pallo
Externá komunikácia: M M
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky

URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária

Havlíčkova 16, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)911 959999
Email: office@usgb.sk
Web: www.usgb.sk
Konateľ: Ondrej Urban, Marián Bošanský, Ivan Gašperec, Juraj Steinecker

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky, taliansky

V4 Legal, s.r.o.

Tvrdého 4, 010 01 Žilina
Tel: +421 (0)41 3211-290
Email: info@v4legal.sk
Web: www.v4legal.sk
Konateľ: Eva Nemšáková

Komunikácia možná:
anglicky, čínsky, maďarsky, nemecky, poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Valko Marián & partners, s.r.o.

Porubského 2, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3231-3820
Fax: +421 (0)2 5441-1141
Email: office@mvalko.sk
Web: www.mvalko.sk
Managing Partner: Marián Valko

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

VIVID LEGAL, s.r.o.

Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2066-4459
Email: officemanagement@vividlegal.sk
Web: www.vividlegal.sk
Konateľ: Dušan Mihaleje

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Vojčík & Partners, s.r.o.

Rázusova 13, 040 01 Košice - Juh
Tel: +421 (0)55 6230-111
Fax: +421 (0)55 6230-112
Email: office@vojcik.eu
Web: www.vojcik.eu
Konateľ: Leo Teodor Vojčík

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

White & Case s.r.o.

Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5441-5100
Fax: +421 (0)2 5441-6100
Email: bratislava@whitecase.com
Web: www.whitecase.com
Managing Partner: Juraj Fuska

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizačná zložka

Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5910-1240
Fax: +421 (0)2 5910-1249
Email: bratislava@wolftheiss.com
Web: www.wolftheiss.com
Managing Partner: Jitka Logesová

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky, taliansky

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.

Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 6531-5111
Fax: +421 (0)2 6531-5121
Email: office@zovicpat.sk
Web: www.zovicpat.sk
Partner: Martin Žovic

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky
Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8