Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Prepravcovia a zasielatelia

Slovenská plavba a prístavy, a.s.

Horárska 12, 815 24 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5827-1410
Fax: +421 (0)2 5341-5337
Email: business@spap.sk
Web: www.spap.sk
Generálny riaditeľ: Jaroslav Michalco

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)800 122413
Fax: +421 (0)48 4115-208
Email: zakaznickyservis@slposta.sk
Web: www.posta.sk
Generálny riaditeľ: Martin Ľupták
Externá komunikácia: Iveta Dorčáková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

TN logistica SK, s.r.o.

Michalská 7, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5363-7213
Email: recepcia@tnlogistica.sk
Web: www.tnlogistica.sk
Konateľ: Rocco Loria

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, taliansky

TNT Express Worldwide spol. s r.o.

Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava - Vajnory
Tel: +421 (0)800 100868
Email: customerservice.sk@tnt.com
Web: www.tnt.sk; fedex.com/sk
Konateľ: Pavel Švanyga

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

TRIV, s.r.o.

Agátová 22, 844 15 Bratislava - Dúbravka
Tel: +421 (0)2 6542-2387
Fax: +421 (0)2 6544-3753
Email: triv@triv.sk
Web: www.triv.sk
Generálny riaditeľ: Anton Vojčák

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.

Drieňová 24, 820 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2029-7776
Fax: +421 (0)2 4342-0389
Email: cargo.gr@zscargo.sk
Web: www.zscargo.sk
Predseda predstavenstva: Roman Gono
Externá komunikácia: Vladimír Remeň
Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2