Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Sklársky priemysel

RONA, a.s.

Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
Tel: +421 (0)42 4601-505
Email: sales@rona.sk
Web: www.rona.glass
Predseda predstavenstva: Stanislav Biroš
Externá komunikácia: Dušan Hajdík
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky