Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Software a systémová integrácia

Global IT Services s.r.o.

Prievozská 4, 821 09 Bratislava - Ružinov
Email: jan.borcin@ferratum.com
Web: www.ferratumit.sk
Konateľ: Kornel Kabele
Externá komunikácia: Ján Borčin
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Gavlovičova 9, 040 17 Košice - Barca
Tel: +421 (0)55 7271-717
Fax: +421 (0)55 7288-555
Email: lynx@lynx.sk
Web: www.lynx.sk
Riaditeľ: Zoltán Kollár

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

SAP Slovensko s.r.o.

Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5825-6200
Fax: +421 (0)2 5825-6333
Email: info.slovak@sap.com
Web: www.sap.sk
Generálny riaditeľ: Martin Ferenec

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

SOITRON, s.r.o.

Plynárenská 5, 829 75 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5822-4111
Fax: +421 (0)2 5822-4520
Email: info@soitron.sk
Web: www.soitron.com
Výkonný riaditeľ: Ondrej Smolár
Externá komunikácia: Martina Hummelová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

TEMPEST a.s.

Krasovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5026-7111
Email: info@tempest.sk
Web: www.tempest.sk
Generálny riaditeľ: Roman Kriško
Externá komunikácia: Rastislav Chudík
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Tel: +421 (0)37 7760-111
Fax: +421 (0)37 7760-199
Email: office-gsc@uniqa.at
Web: www.uniqa-gsc.sk
Konateľ: Reinhard Böck, Thomas Brustbauer, Tibor Zalabai
Externá komunikácia: Martina Vnučková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2