Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Softvérové spoločnosti

Asseco Central Europe, a. s.

Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2083-8400
Fax: +421 (0)2 2083-8444
Email: sales@asseco-ce.com
Web: www.asseco.com/ce
Predseda predstavenstva: Jozef Klein
Externá komunikácia: Simona Vaculová
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

BSP SOFTWAREDISTRIBUTION A.S.

K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2090-3500
Fax: +421 (0)2 5443-3746
Email: info@bsp.sk
Web: www.bsp.sk
Predseda predstavenstva: Martin Šamaj
Externá komunikácia: +421 (2) 20903500
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

DATALAN, a.s.

Krasovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5025-7777
Fax: +421 (0)2 5025-7700
Email: info@datalan.sk
Web: www.datalan.sk
Generálny riaditeľ: Marek Paščák
Externá komunikácia: Ivana Dorozlo
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ESET, s.r.o.

Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 3224-4111
Fax: +421 (0)2 3224-4109
Email: press@eset.sk
Web: www.eset.sk
Generálny riaditeľ: Richard Marko
Externá komunikácia: Zuzana Pardubská
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

itelligence Slovakia, s.r.o.

Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2091-1111
Email: info@itelligence.sk
Web: www.itelligence.sk
Konateľ: Martin Koníček
Externá komunikácia: Alexandra Pucovska
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Gavlovičova 9, 040 17 Košice - Barca
Tel: +421 (0)55 7271-717
Fax: +421 (0)55 7288-555
Email: lynx@lynx.sk
Web: www.lynx.sk
Riaditeľ: Zoltán Kollár

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Oracle Slovensko s.r.o.

Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5728-8111
Fax: +421 (0)2 5728-8100
Email: info_sk@oracle.com
Web: www.oracle.com/sk
Generálny riaditeľ: Viera Uherová
Externá komunikácia: Marta Lipovská
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

PosAm, spol. s r.o.

Bajkalská 28, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4923-9111
Email: posam@posam.sk
Web: www.posam.sk
Generálny riaditeľ: Marián Marek
Externá komunikácia: Michal Bróska
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

SAP Slovensko s.r.o.

Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5825-6200
Fax: +421 (0)2 5825-6333
Email: info.slovak@sap.com
Web: www.sap.sk
Generálny riaditeľ: Martin Ferenec

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

SEVITECH a. s.

Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava - Ružinov
Email: info@sevitech.sk
Web: www.sevitech.sk
Predseda predstavenstva: Jaroslav Murár

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2