Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Strojárstvo a automobilový

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Trenčianska ulica 2571/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel: +421 (0)32 3236-154
Email: dominika.urbanovska@zf.com
Web: www.zf.com/slovakia/sk/home/home.html
Konateľ: Milan Šesták

Komunikácia možná:
anglicky

ZF Slovakia, a. s.

Strojárenská 2, 917 02 Trnava
Tel: +421 (0)33 5959-111
Email: info-ssl@zf.com
Web: www.zf.com/sk
Generálny riaditeľ: Peter Doll
Externá komunikácia: Petra Lužáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2 | 3