Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Ťažobný priemysel a lesníctvo

FORESTRA, s. r. o.

Lesnícka 79, 914 42 Horné Srnie
Tel: +421 (0)911 324048
Email: bohdan.zvonicek@forestra.sk
Web: www.forestra.sk
Konateľ: Bohdan Zvoníček
Externá komunikácia: Radovan Benčat
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik

Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Tel: +421 (0)45 5306-101
Email: sekretariat@vlm.sk
Web: www.vlm.sk
Generálny riaditeľ: Ján Jurica

Komunikácia možná:
slovensky