Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Tréningové agentúry

HIC Slovakia, s.r.o.

Bratislavská 51, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
Tel: +421 (0)911 401774
Email: office@hic.sk
Web: www.hic.sk
Generálny riaditeľ: Reinhold Hofmann

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

IPA Slovakia, s.r.o.

Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina
Tel: +421 (0)903 778942
Email: info@ipaslovakia.sk
Web: www.ipaslovakia.sk
Konateľ: Jozef Krišťak

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Libellius, s.r.o.

Hattalova 19, 831 03 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)918 700041
Email: info@libellius.com
Web: www.libellius.com
Managing Partner: Martin Chinoracký
Externá komunikácia: Ivana Dolinská
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Maxman Consultants, s.r.o.

Gajova 4, P.O. Box 5, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5263-1515
Email: info@maxman-consultants.com
Web: www.maxman-consultants.com
Managing Partner: Lukáš Bakoš
Externá komunikácia: Peter Bališ
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Mercuri International, s.r.o.

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 (0)2 4446-2674
Fax: +421 (0)2 4446-2677
Email: mercuri@mercuri.sk
Web: www.mercuri.sk
Generálny riaditeľ: Radoslav Simon
Externá komunikácia: Blažena Simonová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Nezisková organizácia IT v kurze

Panónska cesta 3604/17, 851 04 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)911 408308
Email: info@itvkurze.sk
Web: www.itvkurze.sk
Riaditeľ: Jana Miklošová

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Person s.r.o.

Kováčska 40, 040 01 Košice - Staré Mesto
Tel: +421 (0)905 469622
Email: person@person.sk
Web: www.person.sk
Konateľ: Eva Sklenárová
Externá komunikácia: Eva Sklenárová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

PRE BONUS Consulting, s.r.o.

Poľná 1, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)908 751563
Email: info@prebonus.sk
Web: www.prebonus.sk
Konateľ: Tomáš Perlovský

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, taliansky

Project Outdoor Slovakia, s.r.o.

Topoľová 16, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)903 465810
Email: info@projectoutdoor.sk
Web: www.projectoutdoor.sk
Konateľ: Tamara Greksáková
Externá komunikácia: Tamara Greksáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, portugalsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Štúdio zážitku

Račianska 30/A, 831 02 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)918 708644
Email: info@studiozazitku.sk
Web: www.studiozazitku.sk
Konateľ: Peter Brestovanský
Externá komunikácia: Peter Brestovanský
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, slovinsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Stránky: 1 | 2 | 3