Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Tréningové agentúry

Timan s.r.o.

Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)903 256725
Email: timan@timan.sk
Web: www.timan.sk
Managing Partner: Jana Olexová

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Stránky: 1 | 2 | 3