Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Univerzity na Slovensku

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)48 4461-121
Email: katarina.babelova@umb.sk
Web: www.umb.sk
Rektor: Vladimír Hiadlovský
Externá komunikácia: Katarína Chovancová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice - Staré Mesto
Tel: +421 (0)55 6222-608
Fax: +421 (0)55 6228-109
Email: adriana.sabolova@upjs.sk
Web: www.upjs.sk
Rektor: Pavol Sovák
Externá komunikácia: Adriana Sabolová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava
Tel: +421 (0)33 5565-115
Email: info@ucm.sk
Web: www.ucm.sk, www.ucm.sk/en
Rektor: Roman Boča
Externá komunikácia: Štefan Galbavý
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komenského 73, 041 81 Košice - Sever
Tel: +421 (0)915 923195
Email: sekretariat@uvlf.sk
Web: www.uvlf.sk
Rektor: Jana Mojžišová
Externá komunikácia: Martin Tomko
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Vysoká škola muzických umení

Ventúrska 3, 813 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5443-2172
Fax: +421 (0)2 5443-0125
Email: rektor@vsmu.sk
Web: www.vsmu.sk
Rektor: Mária Heinzová
Externá komunikácia: Svetlana Waradzinová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Tel: +421 (0)41 5135-101
Email: rektor@uniza.sk
Web: www.uniza.sk
Rektor: Jozef Jandačka
Externá komunikácia: Jozef Ristvej
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2