Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Vodné a odpadové hospodárstvo

Kosit a.s.

Rastislavova 98, 043 46 Košice - Juh
Email: kosit@kosit.sk
Web: www.kosit.sk
Generálny riaditeľ: Marián Christenko
Externá komunikácia: Slavomíra Brzová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Tel: +421 (0)45 6945-111
Email: hovorca@svp.sk
Web: www.svp.sk
Riaditeľ: Róbert Hok
Externá komunikácia: Marián Bocák
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky