Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Česká republika / Veľvyslanectvo Českej republiky

Hviezdoslavovo námestie 8, P.O. BOX 208, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5920-3303
Fax: +421 (0)2 5920-3330
Email: bratislava@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/bratislava
Veľvyslanec: Tomáš Tuhý

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Česká republika / Veľvyslanectvo Českej republiky:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.