Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Cortizo Slovakia, a.s.

Železničný rad 29, 968 01 Nová Baňa
Tel: +421 (0)45 6855-402
Email: cortizo_slovakia@cortizo.com
Web: www.cortizo.com
Výkonný riaditeľ: Juan Marcos
Externá komunikácia: Michaela Zmajkovicova
Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, maďarsky, poľsky, rusky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Cortizo Slovakia, a.s.:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.