Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

DEVELOR Slovakia s.r.o.

Krasovského 13, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 4569-2988
Email: info.slovakia@develor.com
Web: www.develor.sk
Výkonný riaditeľ: Martin Kunc
Externá komunikácia: Martin Kunc
Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, chorvátsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, slovinsky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako DEVELOR Slovakia s.r.o.:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.