Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Francúzsko / Francúzske veľvyslanectvo

Hlavné námestie 7, 812 83 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5934-7111
Email: diplo@france.sk
Web: sk.ambafrance.org/-Francais-
Veľvyslanec: Christophe Leonzi

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Francúzsko / Francúzske veľvyslanectvo:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.