Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

gd - Team, a.s.

Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Tel: +421 (0)33 6414-173
Email: info@gd-team.sk
Web: www.gd-team.sk
Predseda predstavenstva: Erik Gottschall
Externá komunikácia: Ivana Stračár Blahunková
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako gd - Team, a.s.:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.