Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Groupe PSA Slovakia (PCA Slovakia, s.r.o.)

Automobilová 1, 917 01 Trnava
Tel: +421 (0)33 5482-291
Email: mediatrnava@mpsa.com
Web: www.psa-slovakia.sk
Generálny riaditeľ: Stéphane Bonhommeau
Externá komunikácia: Peter Švec
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Groupe PSA Slovakia (PCA Slovakia, s.r.o.):

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.