Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Kancelária verejného ochrancu práv

Grösslingová 35, P.O.BOX 1, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3236-3701
Fax: +421 (0)2 3236-3703
Email: sekretariat@vop.gov.sk
Web: www.vop.gov.sk
Mária Patakyová
Externá komunikácia: Michaela Pavelková
Komunikácia možná:
anglicky, arabsky, bulharsky, chorvátsky, čínsky, francúzsky, holandsky, japonsky, kórejsky, maďarsky, nórsky, nemecky, portugalsky, poľsky, rusky, slovensky, slovinsky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Kancelária verejného ochrancu práv:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.