Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5927-7328
Email: koba@koba.sk
Web: www.koba.sk; www.kb.cz
Country manager: Katarína Kurucová
Externá komunikácia: Pavel Zúbek
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.